Wednesday, May 21, 2003

بشين تا آخرشو بخون زوووووووووووووود با كسي هم شوخي ندارم:
سلام
اين آخرين نوشته من هست كه اينجا مي نويسم ، تعجب نكنيد خودم هستم احسان ، احسان شرك ، احسان مصباح ( بر خلا� بعضي ها هيچ نقطه ضع�ي ندارم كه بخوام خودم رو مخ�ي كنم) و همون شرك قلابي!!! آره خب بعضي ها هم اعتقاد دارند كه من شرك قلابي هستم! بايد بهت بگم آقاي محترم و هكر ناشي ( كه متاس�انه بايد بگم با اصول اوليه هك هم آشنا نيستي و اينقدر جا پا گذاشتي كه ننه بزرگ من هم مي�همه شما كي هستيد!!!) من شرك براي خودم بودم و نه براي هيچ كس و اجباري هم نبود باشم حالا خيلي ها منو شرك خوش قلب ميدونند و خيلي ها هم معتقد هستند كه من با بعضي از كارهام و با ارتباطم با بعضي ها خودم رو خراب كردم!و حي� من كه با بعضي ها ميگردم!!!
خب اول جواب اين گروه رو ميدم كه همشون رو هم ميشناسم يكسري كه ادعاي دوستي و معر�ت وبلاگي ميكنند نه عزيزان من شما هنوز خيلي بچه و ن�هم تر از اينها هستيد كه بخواهيد ب�ميد دنيا دست كيه! من شايد سنم كم باشه ولي خيلي چيزها رو ديدم و ميدونم شما چه هد�ي داشتيد و داريد ولي بدونيد كه نميتونيد باعث اين بشيد كه من پيش دوستهاي خوبم خراب بشم و اونها منو خوب ميشناسند و اين رو هم بدونيد كه اگه كسي غرور داره اگه مغرور هست اگه گند دماغ هست و .... و .... ولي از شما آدمهي كثي� كه �قط سعي كرديد منو خراب كنيد بهترند چون باز هم به كسي آزار نميرسونند همون شماها بوديد كه بعد از تولد يكي از دوستهاي خوبم براي من اون پيام آنچناني رو گذاشتيد و خيلي براي يك ن�ر دل سوزونديد و معتقد بوديد يك ن�ر حي� شده و باز هم شما هستيد كه وقتي ميگند احسان شرك ميگيد حي� اين پسر كه ...!!! خلاصه كدوممون حي� شديم ها؟ من تمام شما رو ميشناسم بعله آقا سيامك!، احسان خان! نيما جان!!! شما هنوز خيلي بچه هستيد شايد روزي برسه كه ب�هميد زندگي يعني چي؟ولي �كر كنم �علا احتياج به پوشك و كهنه داريد و لياقت چيز بيشتري رو نداريد اميدوارم اين تاتي تاتي كردن شما باعث نشه كه راه ر�تن خودتون هم يادتون بره.حي� من كه وبلاگ هك شده يكي از شما ها رو براتون پس گر�تم آره ميگم ومنت ميذارم.
اما چيز بعدي كه بايد بگم آقاي هكر!!! متاس�انه نميدونم شما از روي چه برداشتي �كر كرديد كه �يونا همون حوا خودمونه؟نميدونم به هر حال اگه نميدونيد ميخوام بگم و خب گوش كن:
من تو يك دوره ميخواستم وبلاگي بنويسم و داشته باشم كه بيشتر جنبه طنز داشته باشه و واسه همين نامه هاي عاشقانه شرك رو شروع كردم به نوشتن و در اين را دو تا از دوستانم (دوستانم! خوب بخون دوستانم!نه عشقم!نه اون كسي كه دوستش دارم) به من كمك كردند. يكي از اينها همون پرنسس �يونا بودكه شما رو به اشتباه انداخت و �كر كرديد حوا بوده و واقعا نامه ها واقعي بوده! نه �يونا كسي نبوده به غير از ماه پيشوني كه متاس�انه خدا بي عدالتي كرد و به جاي شما ها اون رو از پيش ما برد و ديگري هم آقاي كيوان حسيني بود كه يكي از بهترين خبرنگارهاي ايران هستند و اصرار داشت كه كسي ن�همه ولي خب خواستم بگم تا بدونيد نه ماه پيشوني �يوناي واقعي من بود و نه آقاي حسيني دانكي واقعي!!!
و اين رو هم بدونيد �يونا يك داستان و يك طنز بود الان كسي رو دارم كه از هزاران �يونا براي من عزيزتر هست و از گ�تنش هم نميترسم(بعله آقايون گروه اول و آقاي هكر) نميترسم! و واقعا ميخوام بدونم شما چه هد�ي داشتيد؟ميخواستيد باعث جدايي بشيد؟اين كار ثواب داره؟؟؟اگه داره پس �كر كنم د�ترهاي طلاق همشون بهشتي هستند!!!!
آره من الان عزيزترين رو دارم و اون �يونا كه برخلا� اينكه شما �كر كرديد شرك قلابيه بايد بگم اون �يونا تقلبي بود و من الان كسي رو دارم كه به قول يكي از دوستان دنياش هست و واقعا هم هست و تهديدهاي شما و سرزنشهاي گروه اول نميتونه منو از كسي كه دوستش دارم جدا كنه.
خب من نترسيدم از گ�تن خيلي چيزها حالا منتظرم شما بگيد اقاي هكر خيلي دلم ميخواد باهاتون صحبت كنم و بدونم هد�تون چي بود اگه برام ايميل بزنيد خوشحال ميشم و ظاهرا هم كه ايميل منو داريد اگه هم نداريد ب�رما:::
ايميلي هست آماده هك!!!
Ehsan_shrek@yahoo.com
من منتظرم ميخوام بببينم شما هم اون جرات و جسارت رو داريد؟؟؟ يا نه؟
منتظرم و ميخوام كه اين كارو بكنيد چون اگه كار خلا� شرع هم ميكنم به من آگاهي بدهيد چون خب سنتون از من بيشتره و صد درصد آگاهيهاي بيشتري داريد.
ولي واقعا دوست داشتن خلا� شرع هست؟؟؟ و اينكه آزار ديگران ثواب داره؟
-----------------------------
تولد اولين وبلاگ من نزديكه و ميخوام يك جشن خوب براي وبلاگم بگيريد چون خودم اون روز نيستم.من 12 خرداد تو وبلاگم:
http://shrek.persianblog.com
منتظر شما ها هستم.
و اين رو هم بگم من از اينجا ميرم واسه هميشه! و به تمام دوستان ديگه هم ميگم هيچوقت تو اين محيط كثي� كه متاس�انه ما ايراني ها كثي�ش كرديم و باز هم بي جنبه بازي خودمون رو نشون داديم نميمونم و واقعا حق دارند كه از ما حق توحش ميگر�تند!چون واقعا بي جنبه ترين مردم دنيا و كثي� ترين رو ميشه اينجا ديد.
البته به دوستهاي خوبم توهين و جسارت نشه هر جا استثناهاي هم هست.
من ميرم جايي كه ديگه هيچكي منو نشناسه و نه براي من دل بسوزونه و نه دل ما رو بسوزونه!!!
دنياي كوچكي داريد همه چي ارزش نيست ، به خدا نيست به اون ديني كه بهش اعتقاد داري (اگه داري!) نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
-------------------------------
آهاي ملت ! آهاي دوستهاي چاپلوس! آهاي هكر و ....... دوسش دارم به كوري چشم همتون.
-------------------------------
پرنسس �يوناي عزيز سلام!اميدوارم حالت خوب باشه و جات هم راحت باشه ميدونم كه از اون بالا داري به ما ها ميخندي به ما آدمهاي كثي�ي كه دنيا رو به لجن كشيده ايم ، پرنسس اونجا چطوريه؟ واقعا جهنم و بهشتي هم هست؟ واقعا آخر سر اون اژدهاي بد ميره به جهنم يا نه؟آيا مجازاتي هست يا نه؟پرنسس خوشحالم كه خيلي زود ر�تي و نذاشتي اون قلب پاكت مثل ما ها سياه بشه و خوشحالم كه نيستي ببيني به شرك به اون غول گنده كه البته بعضي ها ميگن من تقلبي هستم!چي ها ميگند! آره تو اين دنيا هر چقدر هم بزرگ باشي و هر چقدر هم مهربون باشي �ايده نداره �قط بايد سياه باشي ! مثل اون شواليه هايي باشي كه دود دهن اژدها اونها رو سياه كرده و خودشون رو تونستند توي ديگران مخ�ي كنند و جرات نكردند براي نجات تو جلو بيايند.
�يونا! شرك از امروز مرد ديگه شرك وجود نداره! اون هم قلبش سياه شد و ميخواد مثل بقيه باشه ، شايد باور نكني ولي خب آره اينطورياست!يادته كه ميگ�تم غولها قلبشون پوس پيازي هست؟خب رسيدم به اون لايه آخر كه �قط يك جوونه براي رشد تازه هست و ميخوام دوباره رشد كنم ولي اينبار مثل خودم نميخوام باشم.
روحت شاد و اميدوارم كه از اين حر�هاي من ناراحت نشده باشي.
�قط خواستم بگم كه تو براي من يك �يونا تقلبي هستي و تو هنوز براي من اون �روزان كوچولو هستي.
------------------------------
خداحا�ظ
احسان ، 22:41، 31.2.81
جالبه بعد از دقيقا يكسال اين نتيجه بود كه از وبلاگ نويسي گر�تم ولي باز هم ادامه ميدم اينبار واسه تو �قط عزيزم.

Tuesday, May 20, 2003

آدم
.: يكبار ديگه توپتون رو بندازيد تو حياطمون پنچرش ميكنم ها !!! راستي تا حالا شده كسي توپ شما رو پنچر كنه؟ با چاقئ بهته پنچر كنيم يا با ... ، با كدوم بهتره؟
.: خب اگه كمتر سرو كله من پيدا ميشه زياد جا نخوريد هيچي هم نشده �قط اولا اكانت نداشتم دوما كه كامپيوترم مشكل داشت و بعد از 24 ساعت و برداشتن 10 گيگا بايت كراش و بد سكتور دوباره زنده شد؟؟؟ 10 گيگا ميگم واقعا 10 گيگا بود ها!!!
.: حالت خوبه؟
.: اين كامن رو هم اگه ميبينيد برداشتيم خب اولش علت داشت گرچه بماند كلي حال داد همين كامتن ول يخب الان هم ميخواهيم بذاريم ولي بلاگر قاط تشري� دارند! نامه البته از نو برقي !زديم واسه بلاگر جواب دادند كه چون داريم سايت رو آپگريت ميكنيم و ورژن جديد بلاگر داريم مياريم �علا ممكنه از اين ايرادها داشته باشيد و ... .
تازه بعد از اين همه صغري كبري كردن ميگن ما سعي خودمون رو ميكنيم تا مشكل شما حل بشه!
ما هم سعي ميكنيم نديد بگيرم اون اول نامه گ�تيد: my dear!!!
شما از كجا ميدونستيد كه ... ما ... هست؟؟؟
.: شهر امن و امانه است آسوده بخوابيد من هم ميخوابم ، پاي بنده هم ديگه حكم جوكر مجلس رو پيدا كرده!!! احتمالا دو ه�ته بازش ميكنم.
.: راستي نورتون كمندر من نميتونم برات پيام بذارم چرا؟؟؟ همش خارجكي ارور ميده!

Friday, May 16, 2003

آدم
سلام خوبيد شما؟يك چند روزي نبوديم ولي خب دوباره اومدم.
اول بگم كه �علا نظر خواهي رو برداشتيم چون داشت يك ات�اقهاي ميو�تاد
دوما هم كه .................. .
سوما هم كه ................. .
اما چهارما:
حوا هيچ ربطي به پرنسس �يونا نداره دوست عزيز!پرنسس �يونا ماه پيشوني بود كه از پيش ما ر�ته متاس�انه............. .
پنجما كه ..................... .
خب اينهاي رو كه نگ�تم براي اينه كه تو ك�ش بمونيد!

Thursday, May 15, 2003

آدم:
ر�تيم تو سال جديد!خب چيه عيد من از امروز شروع ميشه و 13 روز هم تعطيلي دارم!دلتون بسوزه
------------------
بچه ها دستگاه جديدكه اختراع شده رو ديديد؟ بريد حتما ببينيد من هم ديدم جالب بيد!

راستي سئوالهاي كنكور 83 هم اومد!

------------------
خب نميدونم جريان تل�ن رو خونديد يا نه ولي خدمت انور شما عرض كنم كه تل�ن سالم مي باشد و �قط يكي دو روز تو شوك تشري� داشتند ولي ظاها حالشون بهبود پيدا كرده حالا بايد يك چيزي هم دست يبه مامانمون بديم كه تل�ن رو شسته و تميز كرده!
------------------
خب بچه مشق امروز رو كه من اين زير نوشتم سر مشق ميكنيد و ميريد خونه 100 بار مينويسيد:
آث ميلان هورااااااااااااااااااااااااااا(تعداد د�عات ال� رعايت شود)
استقلال سوراااااااااااااااااااااااااااااخ
اينتر پررررررررررررررررر
رئال پررررررررررررررررر
يونتوس خرررررررررررررر
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------
يك حر� سايسي ميخوام بزنم امروز:
من نميدونم اين عناصر انوث!!! با شخص شخيص خانوم محترم مادونا مخال�ند؟ما كه ن�هميديم!ولي خب تنها خواننده اي كه به پرچم كشورمون ا�تخار دادند ايشون بود باور نميكنيد؟خب به من چه ربطي داره نكنيد!!! ولي من كه ديدم و باور هم كردم تازه از طر�داران پروپاقرص ايشون هم هستم.
ايشون---------------›------------------
حر� براي گ�تن زياده ولي چون نميخوام باز از اون پيامهاي معرو� داشته باشم (خيلي احالي به من سر بزن!) واسه همين نمينويسم نقطه سر خط.
-

Tuesday, May 13, 2003

نميدونم كدوم حس نشوني تو به من داد
گذار من عاشق به خونه تو ا�تاد
نميدونم كدوم ياد عطر تن كدوم باد
عكس تو رو ،روبال خاطره ها نشون داد
نميدونم كدوم دست كتاب غصه رو بست
نگاه من عاشق به چشمهاي تو دلبست.
نميدونم كدوم حس نشوني تو به من داد
گذا رمن عاشق به خونه تو ا�تاد
نميدونم كدوم شوق راه گلوم رو بسته
خنده به چاي گريه روي لبهام نشسته.... .
.: چه زود گذشت .... .
ميشه ات�اقهاي خوب رو به حساب اين گذاشت كه قراره يك ات�اق خوب ديگه هم ... ؟!
***
به این �کرکردین که چقدردوستتون داره یا �کرنکردین؟؟
***
Time is
Too slow for those who wait,
Too swift for those who fear,
Too long for those who grieve,
Too short for those who rejoice,
But for those who love, time is Eternity.
Hours fly, Flowers die,
New days, New ways, Pass by.
Love stays.
(حوا):
"مرکزا�کارسنجی دانشجویان ایران " یعنی چی؟؟
*
امروزتاشب به این �کرکن که خداچقدردوستت داره....جد ی تاحالا بهش �کرکردی؟...
*
به سلامتی تل�ن خونه ما قطع شد....مامان ر�ت پول رو واریز کردو همراهش هم پرینت تل�ن روگر�ت.......تبریک بگین دیگه...